Üyelik sözleşmesi

İşbu sözleşme;

 www.moftbag.com internet sitesi (Bundan böyle sözleşme içerisinde “Site” olarak kısaltılacaktır) üzerinden faaliyette bulunan Meriç Mah.  5745/7 Sk. No: 19 İç Kapı No: Z1 Bornova/ İZMİR adresinde mukim MOFTBAG (Bundan böyle sözleşme içerisinde "MOFTBAG" olarak kısaltılacaktır) ile,

www.moftbag.com internet sitesine üye olan, üyelik sayfasında kendisi tarafından belirtilecek adreste mukim internet kullanıcısı (Bundan böyle sözleşme içerisinde "Üye" olarak kısaltılacaktır) arasında imzalanmıştır.

 

 İşbu Sözleşme www.moftbag.com internet sitesinden ve belirtilen şartlar ve ücretler mukabilinde MOFTBAG tarafından sunulan hizmetlerden, satışa arz edilmiş ürünlerden, üyeye özel ayrıcalıklardan üyenin faydalanması hususlarını düzenlemektedir.  

 

Üye, hizmetlerden faydalanmaya başladığı andan itibaren Sözleşme’nin tüm şartlarını kabul etmiş sayılacağını ve bu şartların kendisi için bağlayıcı olacağını kabul eder.

 

Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri

 

 1. MOFTBAG, Site’ye üye olan herkesin kullanımına açık bir sitedir. Site üzerinden verilen hizmetler ücretsizdir.
 2. Üye, Site’yi kullanımında, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder
 3. Üye, Site’de sunulan hizmetlerden yararlanırken, Borçlar Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile bunlarla ilgili Kanun, Kanun Hükmünde Kararnameler ve diğer ilgili mevzuat hükümleri ile MOFTBAG’in hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirime uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve kanunlara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk Üye’ye aittir.
 4. Üye, işbu Sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı fiili nedeniyle MOFTBAG’in uğrayacağı her türlü zararı karşılamakla yükümlü olup; MOFTBAG, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat, idari/adli para cezaları için Üye’ye aynen rücu hakkına haizdir.
 5. Üye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin Site’yi kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı eylemlerde bulunamaz; sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla yükleyip kilitleyemez, verileri yanıltıcı girişimlerde bulunamaz; aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağını ve bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluğu üstleneceğini kabul eder.
 6. MOFTBAG ya da Üye’nin kendisi tarafından sonlandırılan üyelik hesabına ait her türlü kayıt, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun öngördüğü koşullara tabi olarak MOFTBAG tarafından tutulabilecektir. MOFTBAG söz konusu kayıtları üyelik sona erdiği andan itibaren silmekte serbesttir. Üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz. Ancak Üye’nin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkı saklıdır.
 7. Üye, Site’de kayıt yaptırırken veya alışveriş yaparken verdiği kişisel ve diğer bilgilerin doğru ve güncel olduğunu ve bu bilgilerin doğru ya da güncel olmaması halinde MOFTBAG’in bu sebeple uğrayacağı tüm zararları eksiksiz ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.      
 8. Site’de, ziyaretçilere bilgi ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler Üye’ye aittir.
 9. Site’de sunulan görsel, yazısal içerik, kişisel kullanım içindir. Site’nin içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların, seslerin her hakkı saklıdır; aksi belirtilmedikçe, ticari ya da kişisel amaçlarla, izinsiz ve kaynak gösterilmeden kullanılamaz. MOFTBAG’in izni olmaksızın, Site’de yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya link vermek yasaktır. Bu kapsamda yer alan üye eylemlerine ilişkin MOFTBAG’in hukuki ve cezai yollara başvurma hakkı saklıdır.
 10. Üye, MOFTBAG’in Site’de yer alan telif haklarına tabi çalışmalarını hiçbir surette kullanamaz, yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, işleyemez, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz. Aksi takdirde, Üye, MOFTBAG’in uğrayabileceği tüm zararlardan sorumludur.
 11. Sayfaların tasarımında ve veri tabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı MOFTBAG’e ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.
 12. Üye, Site’den kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden telif hakkı, ticari marka ve Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamındaki notları silemez veya çıkartamaz.

MOFTBAG’in Hak ve Yükümlülükleri

 1. Aşağıda belirtilen durumlarda, MOFTBAG’in kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme, Üye’nin kullanımını durdurma, Üye’nin üyeliğine son verme, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır:

(a) Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uygun olmayan bilgilerin Site’ye kaydedilmesi durumunda,

(b) Site’de yer alan çalışmaların ve verinin kısmen veya tümüyle kopyalanarak kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda,

(c) Üyelere, MOFTBAG tarafından verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişilerle paylaşılması durumunda, şifresinin başka kişiler tarafından kötü niyetle kullanılmasından doğrudan Üye sorumludur. Aynı şekilde, Üye, internet ortamında bir başkasının IP adresini, e-posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgilerini kullanamayacağı gibi diğer Üyelerin özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük üyeye aittir.

(d) Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek, Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda,

(e) Üyenin, MOFTBAG kampanyalarının, satış sisteminin veya Site’nin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak MOFTBAG’e zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması şeklinde satış sisteminin veya Site’nin kötüye kullanılmasının MOFTBAG tarafından tespit edilmesi durumunda,

(f) Üye’nin, Site’yi kullanımında veya alışverişte, Sözleşme’de yer alan tüm şartlara ve Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki mevzuata aykırı hareket etmesi durumunda.

 

 

 1. MOFTBAG, Site’nin kullanımı süresince işbu Sözleşme’de belirtilen şartlara, Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne ve Site’de yer alan Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Gizlilik Politikası’na uygun hareket edecektir. Bununla birlikte MOFTBAG, kanuni olarak saklaması gereken Üye bilgilerini saklamakla yükümlüdür.
 2. MOFTBAG, işbu verileri, faaliyeti dışında hiçbir nedenle ticari amaçla kullanmayacaktır. İşbu hüküm, sözleşmenin üçüncü kişilere devrine engel değildir.
 3. Site’mizde, yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında, Üye’lerin ziyareti sırasında bilgisayarlarına kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek “çerez”ler (cookie) kullanılmaktadır. Bu dosyalar, tüm alışveriş sitelerinde bulunan, Üye’lerin alışverişini daha verimli ve güvenli hale getirmek amaçlı kullanılan ve endüstri standartlarında dosyalardır. Bu dosyaları kullanmak istemiyorsanız veya bu dosyaların kullanımı hakkında bilgilendirilmek istiyorsanız, tarayıcınızda gerekli değişiklikleri yapabilirsiniz. Ayrıca çerez kullanımına ilişkin detaylı bilgi için lütfen Site’de yer alan Çerez Politikası’nı inceleyiniz)
 4. Üye, Site aracılığıyla alınan ürün karşılığında ürün bedeli ödemesi için kredi kartı kullandığında, kredi kartı numarasının, kredi kartınının son kullanma tarihi, CVV2 kodunun ve benzer bilgilerin işlemin gerçekleştirilmesi amacıyla ilgili finansal kurumlar ile paylaşılması gerektiğini kabul etmiştir.
 5. MOFTBAG, işbu Sözleşme ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dahil geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğe bağlı olan bütün bilgileri, Sözleşme süresince veya Sözleşme’nin bitiminden sonra dahi, bu bilgileri anonimleştirmek şartıyla kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.
 6. MOFTBAG, Üye’nin Sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını ve; Üye’nin paylaşıma açtığı bilgileri, yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi için üçüncü kişilerle paylaşması gereken durumlar ile yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişilerle paylaşılmayacağını taahhüt eder.

Sözleşme’nin Kapsamı, Süresi, Devri ve Yürürlük

 1. Üye, kayıt işlemlerini tamamlayarak e-posta adresini onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren işbu Sözleşme’ye uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya Sözleşme’de sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz olacaktır.
 2. Üye, MOFTBAG’in gerekli görmesi halinde, Üye’ye sebebini bildirmek kaydı ile, Site üyeliğini iptal edebileceğini ve işbu Üyelik Sözleşmesi’ni feshedebileceğini peşinen kabul eder.
 3. Üyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, Üye tarafından info@moftbag.com e-posta adresine e-posta göndermek sureti ile yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının Üye olarak Site’yi kullanma yetkisi iptal edilecektir.
 4. MOFTBAG taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu Sözleşme’de tek taraflı değişiklikler yapabilir. MOFTBAG’in, Site’nin nihai amacı ve sunduğu hizmetler temelde aynı kalmak kaydı ile; her zaman, herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, Site’de yayımlanan fiyatlar da dahil olmak üzere hizmetin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. MOFTBAG, gerek gördüğü takdirde, aynı link altında, güncellenmiş üyelik şartlarını tarih güncellemesi ile birlikte Site’de yayınlayacak, Üye’nin Site üzerinden hesabına ilk girişinde Üye’den onay alınması sağlanacaktır. Güncellenmiş üyelik şartları, Site’de yayınlandığı andan itibaren geçerlilik kazanacak olup, Site’nin veya hizmetlerin kullanımı o andan itibaren yeni üyelik şartlarına bağlanmış olacaktır.
 5. Site’nin belirli yerlerinde, ilgili bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirlenebilir. Bu bölümleri kullanan Üye, ilgili kuralları okumuş ve kabul etmiş sayılır.
 6. Üye, MOFTBAG’in Sözleşme’yi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu Sözleşme ile, Borçlar Kanunu’nun 205inci maddesi uyarınca Sözleşme’nin devrine şimdiden izin verdiğini gayrıkabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Genel Hükümler

 1. İşbu Sözleşme’nin geçerliliği, yorumu ve ifası Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir ve Sözleşme’den kaynaklanabilecek herhangi bir uyuşmazlığın halli için İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.
 2. Üye’nin MOFTBAG’ya bildirdiği veya bildireceği en güncel e-posta adresi, işbu Sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal tebligat adresi olarak kabul edilir.
 3. Taraflar, mevcut e-posta adreslerindeki değişiklikleri 1 hafta içinde diğer tarafa bildirmedikleri takdirde, eski e-posta adreslerine yapılacak bildirimlerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.
 4. Üye’nin kayıtlı e-posta adresi kullanılarak yapılan her türlü bildirimin, e-postanın MOFTBAG tarafından yollanmasından sonra Üye’ye ulaştığı kabul edilecektir.

 

ÜYE, İŞBU SÖZLEŞME’DE YER ALAN MADDELERİN TÜMÜNÜ OKUDUĞUNU, ANLADIĞINI, KABUL ETTİĞİNİ VE VERDİĞİ BİLGİLERİN DOĞRULUĞUNU ONAYLADIĞINI BEYAN, KABUL VE TAAHHÜT EDER.